Service Team

Het service team zorgt voor alles wat met de inwendige mens te maken heeft, oftewel de culinaire en de sanitaire aangelegenheden. Het is een geweldig dankbare taak, die elk jaar weer met veel applaus wordt gewaardeerd.