Groepsleiding

Onze groepsleidingen bestaan uit gedreven personen die er naar verlangen om uw kind dichter bij God te brengen. De groepsleidingen werken in groepjes van twee en zullen gedurende het kamp uw kind begeleiden.